VODÁCKÝ KURZ

Vodácký kurz

Termín: 18.6. - 22.6.2018

Místo: Otava

Cena: asi 1200 Kč

(v ceně: lodě, pádla, vesty, barely, kempy, doprava)

Ubytování: stany

Náplň: Vodní turistika, sportovní soutěže, koupání, pohybové hry

Vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Sedlecký

Vybavení žáků: kapesné na jídlo, sportovní oblečení, plavky, opalovací krémy

Přihláška na vodácký kurz

Závazná přihláška na vodácký kurz 2018 - pro 2. ročník

Jméno: .................................................. Třída:..................................

Zúčastním se vodáckého kurzu, který se koná v termínu: 18.6. - 22.6. 2018 na řece Otava

Záloha je 570 Kč (v ceně: zapůjčení lodí a ostatního vybavení)

Přihlášky odevzdejte do 15. prosince 2017 do kabinetu č.20, Mgr. Jiří Sedlecký

Platba: platbu zašlete v termínu od 15.12 do 31.1.2017 na účet školy: 68130311/0710,

variabilní symbol - rodné číslo žáka. Počet studentů je omezen !!!!!!

Zavazuji se v případě zrušení této přihlášky bez vážnějších důvodů zaplatit STORNO 570 Kč.

S sebou 700 Kč (ubytování, doprava), strava hrazena z vlastních zdrojů v kempech

                                                                        .....................................                      ...............................................

                                                                      Podpis žáka (žákyně)                   podpis zákonného zástupce